پیغام‌های مدیر سیستم

مثلا : برنامه هفتگی جدید را ملاحظه فرمایید
یا هر چیز دیگری در حد خبر کوتاه